Sayıştay, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ile EİT Kültür Enstitüsü'nün Dış Denetimini Gerçekleştiriyor

Teşkilat, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek amacı ile 1985 yılında kurulmuştur. Türkiye, 1985 yılından itibaren kurucu ülke sıfatıyla teşkilata üyedir.
 
Üye ülkeler tarafından, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına aktarılan fonlar ile bu fonlardan 2018 yıllarına ilişkin yapılan harcamalara ilişkin denetim gerçekleştirilmektedir. Denetim, Türkiye, İran ve Pakistan tarafından görevlendirilen denetçiler aracılığı yürütülmektedir.
 
Denetimler sırasında, EİT Sekreteryası tarafından aktarılan kaynaklardan yapılan harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler üzerinden, yapılan harcamalara ilişkin ödemeler, bunlara ilişkin banka kayıtları ve muhasebeleştirme işlemleri incelenmektedir.
 
Denetimler sonucunda; yapılan harcamaların yasal anlaşmalar, işbirliği teşkilatı tüzüğü ve belirlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarında rapor düzenlenecektir.