23. INCOSAI, 23 Eylül 2019 Tarihinde Rusya Federasyonu’nun Başkenti Moskova’da Başladı.

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) Kongresi 23. INCOSAI 23 Eylül 2019 tarihinde Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da başlamıştır.
 
28 Eylül 2019 tarihine kadar sürecek olan Kongre için temalar “Kamu Yönetiminin Gelişimi için Bilgi Teknolojileri” ve “Sayıştayların Ulusal Önceliklere ve Hedeflere Ulaşmadaki Rolü” olarak belirlenmiş olup; bu temalar ışığında  “Makro denetim: küresel ekonomi ve uluslararası kalkınma için stratejik zorluklar” ve “Büyük Bozulma Çağında Sürdürülebilir Gelişme: Teknoloji ve kamu yönetimi araçları hükümetlere hangi çözümleri sağlayabilir?” konularında paneller düzenlenmesi planlanmaktadır.
 
Ana Komitelerin toplantıları ve 72. Yönetim Kurulu toplantısı ile başlayan 23. INCOSAI’de “Yargı Yetkisi Bulunan Sayıştaylar Forumu” toplantısı da yapılacaktır.
 
Bahse konu Kongre’ye Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ başkanlığındaki heyetimiz katılacaktır. Heyetin, EUROSAI başkanlığı kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapması ve mutabakat zaptları imzalaması beklenmektedir.