Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ, Rusya Federasyonu Sayıştayından Temsilciler ile Görüştü

Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ, Moskova’da devam etmekte olan 23. INCOSAI kapsamında 25 Eylül 2019 tarihinde Rusya Sayıştayı üyesi Tatiana BLİNOVA ile ikili görüşmede bulundu.

Görüşmede Kurumumuzun tarihi ve yapısı hakkında bilgi verildi, yargı fonksiyonun kapsamı ve işleyişi anlatıldı.