Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Dünya Bankası Türkiye Direktörünü Kabul Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 30 Eylül 2019 tarihinde Dünya Bankası Türkiye Ülke Birimi Direktörü Auguste Tano KOUAME ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Sayın BAŞ, Sayıştayın 2010 yılında kabul edilen yeni Sayıştay Kanunu çerçevesinde denetim metodolojisi ile başlayan yeni süreci ve Sayıştay tarihinin gelişmini anlattığı toplantıda Türkiye’deki görevine dört ay önce atanan sayın KOUAME de Dünya Bankası olarak Sayıştayların gelişimine nasıl katkı sağlayabileceklerine dair hususlardan bahsetti.

Geçtiğimiz dönemde Sayıştay ile Dünya Bankası arasında gerçekleştirilen çeşitli projelerin ele alındığı görüşmede; 2020 yılı Mart ayında başlayacak yeni proje sürecinde de Dünya Bankasının Sayıştaya vereceği katkılar üzerinde duruldu. Sayın BAŞ, performans denetimi alanından uzman yardımı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) konusu ile ülkemize ve komşu ülkelere var olan göç hareketi alanında Dünya Bankası ile ortak çalışılabileceğinden bahsetti.

Dünya Bankası yetkililerinin söz konusu hususların gelecek program çerçevesinde memnuniyetle değerlendirileceğini ifade ettikleri toplantı sonunda sayın BAŞ, konuk heyet başkanına Sultan Abdulaziz Han'ın 29 Mayıs 1862 tarihli İrade-i Seniyyesiyle kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından kullanılan ilk tabela örnek alınarak yaptırılan Divan-ı Muhasebat tabağını hediye etti.