Çin ve Kore Sayıştayları ile Mutabakat Zaptları imzalandı.

Kurumumuz ile Çin Sayıştayı ve Kurumumuz ile Kore Sayıştayı arasında, 27 Eylül 2019 günü Moskova’da Mutabakat Zaptları imzalandı. 23. INCOSAI sırasında imzalanan bahse konu anlaşmalarla, iki ülke ile özellikle kamu dış denetimi metodolojisi ve yöntemleriyle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amaçlanmaktadır.