23. INCOSAI Sona Erdi

23 Eylül 2019 tarihinde başlayan Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) Kongresi 23. INCOSAI 28 Eylül 2019 tarihinde sona erdi.

Kongre boyunca “Kamu Yönetiminin Gelişimi için Bilgi Teknolojileri (Information Technology for the Development of Public Administration.)” ve “Sayıştayların Ulusal Önceliklere ve Hedeflere Ulaşmadaki Rolü. (The Role of the Supreme Audit Institutions in the Achievement of National Priorities and Goals.)” olarak belirlenen temalar ışığında  paneller düzenlenmiş, Ana Komitelerin toplantıları ve ayrıca “Yargı Yetkisi Bulunan Sayıştaylar Forumu” toplantısı yapılmıştır.

Önümüzdeki 3 sene boyunca INTOSAI’nin başkanlığını yürütecek olan Rusya Federasyonu Sayıştayı başkanlığında yapılan 73.Yönetim Kurulu toplantısı ile kapanan 23. INCOSAI’de, teknolojik gelişmelere hızlı ve verimli bir şekilde ayak uydurma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bağlantılı ulusal hedeflerin başarılmasının takipçisi olma ve Sayıştayların etki ve değerini artırma amaçlarını da içeren Moskova Deklarasyonu da onaylanmıştır.

Bahse konu Kongre’ye Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ başkanlığında katılan heyetimiz çok sayıda ikili görüşme yapmış ve mutabakat zaptları imzalamıştır.