Katar Sayıştayı ile Düzenlenen “Risk Yönetimi” ve “IT Denetimi” Çalıştayı Sona Erdi

Kurumumuz ile Katar Sayıştayı arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde ülkemize gelen Katar heyetinin “Risk Yönetimi” ve “IT Denetimi” konularını kapsayan çalışma ziyareti 17 Ekim 2019 tarihinde sona erdi.

4 gün süren programın “Risk Yönetimi” kısmında; risk yönetimi standartları, kurumsal risk yönetiminin bileşenleri ve temel prensipleri ile bu hususlara ilişkin uygulama örnekleri karşılıklı olarak ele alınmıştır.

“IT Denetimi” kısmında ise, Kurumumuzun ve Katar Sayıştayının bilgi teknolojilerinin (BT) denetimine ilişkin deneyimi konularında karşılıklı sunumlar yapıldı. Bunun yanı sıra konuk heyet Katar Sayıştayı tarafından kullanılmaya başlanacak Archer projesi hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, Kurumumuz tarafından da veri analiz sistemi (VERA) ile ilgili sunum yapıldı.