24. ECOSAI Yönetim Kurulu ve 8. ECOSAI Genel Kurulu Toplantıları İstanbul’da Yapılacak

24. ECOSAI Yönetim Kurulu ve 8. ECOSAI Genel Kurulu Toplantıları, 21-23 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

ECOSAI Başkanı sıfatıyla Türk Sayıştayı Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ın ev sahipliğinde yapılacak etkinliğe ECOSAI üyesi Sayıştaylardan Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Pakistan Başkan düzeyinde, İran ve Tacikistan ise Başkan Yardımcısı düzeyinde katılım sağlayacaktır. Etkinliğe ayrıca gözlemci statüsünde olmak üzere Kuveyt, Filistin ve Katar Sayıştayları Başkanları ile Belarus Sayıştayı Başkan Yardımcısı delegasyonları ile birlikte katılacaklardır.