19. ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı Tamamlandı

19. ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ve Türkiye Sayıştayları temsilcilerinin katılımıyla başladı. Toplantıda ECOSAI'nin 2019-2022 eğitim gündemine karar verildi. Bu kapsamda, 2021 yılında Kazakistan'da yapılacak olan “Kamu Borçlarının Denetimi” eğitim programına prensip olarak karar verildi.

Toplantıda, ECOSAI web sitesinin Öğrenme Yönetim Sistemi Kılavuzunun uygulanmasını kolaylaştırması konusu tartışıldı. ECOSAI üyeleri arasında eğitim programları ve karşılıklı uzman ziyaretleri dâhil olmak üzere ikili işbirliğine ilişkin MoU imzalanması olasılıkları ele alındı.

Toplantıda son olarak, Yönetim Kurulunca onaylanmak üzere 2019-2022 ECOSAI Eğitim Planına son hali verildi.