24. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

24. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı Türk Sayıştayı ve ECOSAI Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ’ın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan Sayıştayları temsilcileri katıldı.  

Gündemin kabul edilmesinden sonra Pakistan Sayıştayı Başkanı ve ECOSAI Genel Sekreteri Javaid JEHANGIR tarafından ECOSAI Faaliyet Raporu sunuldu. Genel Sekreter tarafından ECOSAI’nin 2018 yılı Mali Tablolarının sunumundan sonra 19. ECOSAI Eğitim Komitesi Raporu görüşüldü.

Toplantı esnasında Pakistan Sayıştayı tarafından ECOSAI Dergisinin yayımlanmasına ilişkin rapor, ECOSAI’nin ASOSAI’de gözlemci olarak yer almasına ilişkin rapor ve 2019 yılında düzenlenen ECOSAI eğitimlerine ilişkin rapor da sunulmuştur.

Toplantıda ayrıca Sayıştayların ECOSAI’de gözlemci üye olması hususu tartışılmıştır. Son olarak, ECOSAI üyeleri arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarının raporu ele alındıktan sonra toplantı Sayın Baş’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.