Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, YES 2019 Konferansının Açılış Bölümünde Konuşma Gerçekleştirdi

EUROSAI üyesi ülke Sayıştaylarının genç mensuplarını bir araya getiren YES Konferansının dördüncüsü, İngiltere Sayıştayının ev sahipliğinde Londra’da başladı.

Sayın Seyit Ahmet BAŞ, EUROSAI Başkanı olarak, “Sayıştaylar İçin Ortak Zorluklar” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Sayın BAŞ’ın konuşmasında başlıca zorluklar; denetimin kalitesinin ölçülmesi, yeni gelişen olaylara zamanında tepki verebilmek ve toplumun hassasiyetlerini kavrayabilmek, büyük veri analizi ve bilişim sistemleri denetimi olarak vurgulandı.

Konferansın açılış bölümünün sonunda, Sayın BAŞ İngiltere Sayıştay Başkanı Sayın Gareth Davies’e, 4. YES Konferansına ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerini iletti.

Başkan BAŞ, Sayın Gareth Davies’e Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.