2020 Yılı Sayıştay Bütçesi Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülerek Kabul Edildi

Sayıştay Başkanlığının 2018 yılı Kesin Hesabı ile 2020 yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ tarafından; Sayıştayın 2019 yılı denetim, yargılama ve görüş verme faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve  Komisyon üyelerinin sorduğu sorular cevaplandırıldı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ'ın 2020 yılı Bütçe Teklifi sunuş konuşmasının tam metni için lütfen tıklayınız.