Bilişim Teknolojileri (BT) Denetimi Öz Değerlendirmesi (ITASA) Çalıştayı Sona Erdi

İlki 2013 yılında gerçekleştirilen, BT Denetimi Öz Değerlendirmesi (ITASA) Çalıştayı’nın, 6-7 Kasım 2019 tarihinde kurumumuzda düzenlenen ikincisi sona erdi. Çalıştaya Belçika Sayıştayından Pascale Stenne, Avusturya Sayıştayından Swiech Jasec ve AFROSAI temscilcisi Uganda Sayıştayından Roland Mwesigwa moderatörlüğünde 18 Sayıştay denetçisi katıldı. 2 gün süren çalıştay sonucu kurumumuzun BT denetimi öz değerlendirmesi yapılmış olup, moderatör heyeti ve Sayıştay Başkan Yardımcısı Sayın Zekeriya TÜYSÜZ Başkanlığındaki Sayıştay heyetinin katılımı düzenlenen kapanış toplantısında çalıştay süresince ele alınan konular ve ulaşılan sonuçlar hakkında değerlendirmede bulunulmuştur.