Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Konferans Verdi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, RTÜK Başkanı Ebubekir ŞAHİN’in daveti üzerine 08 Kasım 2019 Cuma günü saat 10.30’ da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılarına Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği “Kariyer Planlaması” konulu konferans verdi.

 
Başkan BAŞ, RTÜK Başkanı Ebubekir ŞAHİN’e Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.