Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, “Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı”na Katıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 15 Kasım 2019 Cuma günü Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman ARSLAN’ın davetlisi olarak, toplumda yaşanan şiddet olgusunu bir bütün olarak ele alarak, yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı”na katıldı.