Sayıştay Enerji Şartı’n Uluslararası Kamu Denetimine Başkanlık Etti

Enerji Şartı Anlaşması enerji yatırımlarının, enerji ticaretinin ve enerji transitinin korunması ve teşvikine yönelik düzenlemeleri içeren,  ülkemizin de taraf olduğu uluslararası bir anlaşmadır. Anlaşmaya taraf ülkelerin talebi üzerine, Enerji Şartı Sekreteryası’nın uluslararası bir komisyonca,  kamu denetiminden geçirilmesi kararlaştırılmıştır. On farklı ülke/uluslararası kuruluştan toplam on beş denetçiden oluşan komisyona,  denetime ülkemizi temsilen katılan bir mensubumuz başkanlık etmiştir. Sekreterya’nın Brüksel’de bulunan merkezinde 10-23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen denetimle, Sekreterya’nın kendisine tahsis edilen kaynakları, taraf ülkelerce belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıp kullanmadığıyla ilgili Enerji Şartı Konferansı’na makul güvence verilmesi amaçlanmıştır. Denetim sonunda hazırlanan rapor, nihai kararın alınması ve denetim sonuçlarıyla ilgili Konferansın bilgilendirilmesi amacıyla,  Konferans’ın yardımcı birimlerinden olan Strateji Grubu’na sunulmuştur.