I.EUROSAI-AFROSAI Ortak Semineri Lizbon’da Yapıldı

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin denetimi konusunda tecrübe paylaşımı ve farklı bölgelerden görüşler” temasında yaklaşık 150 temsilcinin katılımı Portekiz Sayıştayının ev sahipliğinde Lizbon’da I. EUROSAI-AFROSAI Ortak Semineri gerçekleştirildi.

Seminerin ilk gününde, Portekiz Sayıştayı Başkanı Sayın Vitor Caldeira'nın ve BM Genel Sekreteri'nin mesajları ardından, INTOSAI, AFROSAI ve EUROSAI Başkanlıklarını temsilen açılış konuşmaları yapıldı.

EUROSAI Başkanlığını yürüten Sayın Seyit Ahmet BAŞ gerçekleştirdiği açılış konuşmasında EUROSAI üyesi ülke Sayıştaylarının Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SDG) denetimindeki tecrübelerini yansıtarak EUROSAI’nin SDG konusundaki durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yaptı.

Seminerin II. Oturumunda Brezilya Sayıştayı çevre denetimindeki tecrübesini paylaşırken EUROSAI, AFROSAI-E ve OLACEFS temsilcileri, bölgelerinin SDG denetimleri konusundaki deneyimlerini sundu.

SDG'lere yönelik etkin denetim tecrübelerinin paylaşıldığı dört paralel çalıştaydan oluşan III. Oturum, Kurumumuz temsilcisinin de “Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasına Hazırlık Denetimi” sonuçlarını paylaştığı ve gerek hazırlık denetimi, gerekse uygulamaya ilişkin birçok ülke tecrübesinin bir arada sunulduğu verimli tartışmalara olanak sağladı.

Seminerin ilk günü, çalıştaylardan elde edilen sonuçların moderatörleri tarafından yapılan sunumlarla sonuçlandı.

Programın ikinci gününde, EUROSAI-AFROSAI Semineri'nin genel değerlendirmesinin yapılarak EUROSAI, AFROSAI, INTOSAI Genel Sekreterleri ile Portekiz Sayıştayı Başkanı'nın kapanış konuşmaları ile program sona erdi.

Semineri takiben, Portekiz Sayıştayının kuruluş yıldönümüne ilişkin resmi bir tören gerçekleştirildi.