Sözleşmeli Personel Alımı (Büro Personeli)

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.

 
Sözleşmeli Büro Personeli Pozisyon Sayısı ve Nitelikleri  Tablosu
Pozisyon Unvanı Öğrenim Düzeyi KPSS Puan Türü                             Programı Pozisyon Sayısı
Büro Personeli         Lisans        KPSSP3 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.            5
Büro Personeli        Önlisans       KPSSP93 İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.            5
Toplam           10
İlgili ilan metni ve formları ekte olup,  son başvuru 03 Ocak 2020 tarihinde mesai bitimidir.

Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi,  sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.
 

EKLER:
  1. İlan Metni (4 sayfa)
  2. Başvuru Formu (1 sayfa)
 
Seyit Ahmet BAŞ
Başkan