Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ,ı  KGK Başkanı Rıza ÇELEN  Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ,ı 24 Şubat 2020 Pazartesi günü Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza ÇELEN ve Başkan Yardımcısı Rafet DİLMEN ziyaret etti.
 
Başkan BAŞ, KGK Başkanı Rıza ÇELEN’e Osmanlı Devletinde 1500’lü yıllardan 1839 yılına kadar devlet gelir ve giderlerinin denetimini yapmakla görevli “Başbaki Kulluğu”nu temsilen hazırlanmış olan Divan-ı hat ile yazılmış tabak takdim etti.