Sayıştay, Somali Sayıştayının Kapasite Geliştirme Çalışmalarına Destek Sağlayacak

Sayıştay ile INTOSAI Kalkınma Girişimi (IDI) arasında Somali Sayıştayının (OAGS) kapasitesinin artırılmasına destek sağlamak için bir anlaşma imzalanmıştır.
 
Anlaşmaya göre Sayıştay, IDI tarafından yürütülmekte olan Somali Sayıştayı destek projesine danışman (kaynak kişi) sağlayacaktır. Danışmanlar, proje içinde hâlihazırda oluşturulmuş olan denetim ekibinin bir parçası olarak görev alacaklardır.
 
Söz konusu Anlaşma, TC Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ ve IDI Genel Direktörü Sayın Einar GØRRİSSEN tarafından imzalanmıştır.