Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı

Başkanlık Makamının 02.01.2020 tarih ve 19015458 sayılı oluru ile sınav ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 20.04.2020 tarih ve 3 sayılı kararında; 

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavının 29.04.2020 Çarşamba günü, saat 10:00'da Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat Çankaya/ANKARA  adresindeki 3.kat VIP salonunda yapılmasına karar verilmiştir.