Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Sınav Sonucu

Başkanlık Makamının 02.01.2020 tarih ve 19015458 sayılı oluru ile sınav ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 29.04.2020 tarih ve 4 sayılı kararı ile Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil sıradan kazananlara ekli listede yer verilmiştir.

İlgililere duyurulur.Ek : Unvan Değişikliği Sınavını Asil Sıradan Kazananların Listesi