51. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı e-Ortamda Gerçekleştirildi

2017-2020 yılları arasında başarıyla sürdürdüğümüz ve bu yıl Mayıs ayında Prag’da düzenlenecek 11. EUROSAI (Avrupa Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) Kongresinde Çek Cumhuriyeti Sayıştayına devredeceğimiz EUROSAI Dönem Başkanlığı, tüm dünyada hızla yayılan COVID-19 salgını sebebiyle Kongre’nin 2021 yılına ertelenmesine bağlı olarak bir yıl uzatılmıştır.

Söz konusu EUROSAI Kongresi kapsamında düzenlenmesi planlanan 51. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısının, EUROSAI üye Sayıştaylarından alınan onay ile Türk Sayıştayı başkanlığında e-Ortamda düzenlenmesi ve EUROSAI aktivitelerinin sekteye uğratılmadan devam ettirilmesi için gerekli ivedi kararların bu toplantıda alınması kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, 51. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı 3 Haziran 2020 tarihinde sekiz üye Sayıştay Başkanının da katılımıyla EUROSAI Dönem Başkanı ve Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ başkanlığında online olarak düzenlenmiştir.

Toplantıda, 11. EUROSAI Kongresinin ertelenmesine ilişkin süreç ve Yönetim Kuruluna devredilen yetkiler değerlendirilmiş, EUROSAI bütçesi ile EUROSAI Çalışma Grupları ve Görev Güçlerinin devamına, Portfolyolara ilişkin raporlama yükümlülüklerinin ve Operasyonel Planın güncellenmesine, Kongre’de yapılacak olan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Denetçilik seçimlerine ve EUROSAI 30. Yıldönümü Kutlamalarına ilişkin kararların alınmış, son olarak da bir sonraki Yönetim Kurulu tarihine ilişkin müzakerelerde bulunulmuştur.

EUROSAI faaliyetlerinin pandemi sürecinde de en etkin şekilde devam ettirilmesi için alınan kararlar anlamında büyük önem arz eden 51. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı, e-Ortamda başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek Sayın BAŞ’ın kapanış konuşması ile sona ermiştir.