Yeni Sayıştay Üyeleri Seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 09.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında Sayıştay üyeliklerine; Hasan KARAMAN, Ahmet AVŞAR, Murat AYGÜN, Mahmut KOCAMEŞE ve Meltem YILMAZ YÖNTER seçildi.