Sayıştay “Covid 19 Pandemisine Karşı Müdahalelerin Denetlenmesi” Konulu EUROSAI Proje Grubuna Katıldı

Bütün dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan ve kısa sürede küresel bir soruna dönüşen COVID-19 pandemisi, Sayıştayların sahip oldukları hassas rolü ne şekilde oynayacaklarına bir an önce karar vermelerini zorunlu kılmıştır.....