Sayıştay Üyelik Seçimlerine İlişkin TBMM Kararı 12 Haziran 2020 Tarihli Resmî Gazete’de Yayınlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 09.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında Sayıştay üyeliklerine; Hasan KARAMAN, Ahmet AVŞAR, Murat AYGÜN, Mahmut KOCAMEŞE ve Meltem YILMAZ YÖNTER seçildi.