Sayıştay, EUROSAI Bünyesinde Kurulan Covid-19 Çalışma Grubuna Katıldı

Sayıştay “Covid 19 pandemisine karşı müdahalelerin denetlenmesi” konulu EUROSAI proje grubuna katıldı.