''COVID-19 Pandemisine Karşı Müdahalelerin Denetlenmesi'' Proje Grubunun İlk Toplantısı Düzenlendi

Birleşik Krallık ve Finlandiya Sayıştayları liderliğinde ve EUROSAI üye ülkelerinin geniş katılımıyla kurulan “COVID-19 Pandemisine Karşı Müdahalelerin Denetlenmesi” EUROSAI Proje Grubu, ilk yuvarlak masa toplantısını 16 Haziran 2020 tarihinde Blackboard uygulaması aracılığıyla düzenledi.

Moderatörlüğünü Birleşik Krallık Sayıştayının yaptığı yuvarlak masa toplantısında Türkiye, Malta, Norveç, İsrail, Danimarka ve Romanya Sayıştayları aşağıda verilen üç konu ile ilgili sunum yaptı:

Katılımcı ülkelerde COVID-19 salgını durumu,

COVIC-19 salgını ile mücadelede verilen veya planlanan denetim yanıtları,

Proje Grubunun Operasyonel Planına dâhil edilmesi gereken faaliyet ve konulara ilişkin öneriler.

İlk kısımda katılımcı ülkeler, ülkelerindeki COVID-19 krizinin temel dönüm noktaları ve sosyal ve tıbbi önlemlerin yanı sıra ekonomik ve finansal kurtarma paketleri dâhil olmak üzere hükümetler tarafından atılan ilgili adımları özetlediler.

Toplantının ikinci kısmında her Sayıştay, denetim yanıtı olarak benimsenen yaklaşım ve metodolojiyi paylaştı ve bu yanıtın denetim planlaması ve uygulamasına nasıl yansıtıldığını açıkladı. Katılımcı ülke Sayıştaylarının başkanları tarafından ifade edilen temel endişe, hükümetlerin atik ve esnek reaksiyonları ile kamu kaynakları kullanıcılarını hesap verebilir ve şeffaf tutmaya yönelik devam eden misyonları arasında dengeyi sağlamanın zorluğu olmuştur. En çok vurgulanan denetim tema ve alanları, satın almaların uygunluk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesi, hızlı finansal tepkiler nedeniyle usulsüzlük ve düzensizlik riskini ortadan kaldırmak için iç kontrollerin etkinliğinin belirlenmesi ve olası ve en ilgili performans denetimi konularının belirlenmesi olmuştur.

Son kısımda ise katılımcı Sayıştaylar, tüm EUROSAI üye ülkeleri arasında denetim yaklaşımları, uygulamaları ve öğrenilen derslerin etkili ve hızlı bir şekilde yayılmasına yönelik daha iyi işbirliği için Proje Grubunun Operasyonel Planının daha da geliştirilmesi hususunda fikir ve önerilerini paylaştılar.

Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş da toplantıya katıldı ve Türk Sayıştayı adına sunumlar yaptı.

Aynı konuda yuvarlak masa toplantıları diğer Sayıştayların katılımıyla 24 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek ve bu toplantıların sonuçları 2 Temmuz 2020’de düzenlenecek ikinci Webinar’da ele alınacak.