55. ASOSAI Yönetim Kurulu Gerçekleştirildi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 27 Temmuz 2020 tarihinde online olarak düzenlenen 55’inci ASOSAI Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

ASOSAI Yönetim Kurulu Başkanı ve Vietnam Sayıştay Başkanı Dr. Ho Duc Phoc ‘un yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri üzerinde müzakereler gerçekleştirildi ve çeşitli kararlar alındı.

Söz konusu toplantıya ASOSAI Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra ASOSAI Denetim Kurulu üyeleri ile IDI temsilcileri de katıldı.

Toplantı çerçevesinde; ASOSAI Genel Sekreteri Çin Halk Cumhuriyeti Sayıştayı tarafından, 54’üncü ASOSAI Yönetim Kurulu sonrasında bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin rapor, ASOSAI Stratejik Planına ilişkin rapor, 12. ASOSAI Araştırma Projesine ilişkin rapor sunumları yapıldı. Yönetim Kurulu tarafından, kurulması aşamasında aktif rol üstlendiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Çalışma Grubu kurulmasına karar verildi. Türk Sayıştayı olarak söz konusu çalışma grubunda görev alma talebinde bulunduk. Bununla birlikte yönetim kurulu üyelerinin INTOSAI kapsamında faaliyet gösteren  Komiteler, Alt Komiteler ve Çalışma Grupları çalışmaları için hazırladıkları raporlar yönetim kuruluna sunuldu ve üyelerin görüşleri alındı.

Ayrıca toplantıda, 16’ncı ASOSAI Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak Sayıştayın belirlenmesine ilişkin seçimin ertelenmesine oy  birliğiyle karar verildi.

ASOSAI Yönetim Kurulu toplantısının kapanışı ASOSAI Başkanı Dr. Ho Duc Phoc tarafından yapıldı.