Sayıştay, Kamu İdaresi Hesaplarını Artık Elektronik Ortamda Alacak

“Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” Başkanlığımızca yeniden belirlenerek 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 17.09.2020 tarih ve 31247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu idaresi hesaplarına dâhil olan tablo, cetvel, belge ve bilgileri oluşturan verilerin neler olduğuna dair bilgiler, kamu idarelerinin özelliklerine göre farklılaştırılarak Usul ve Esasların eki olarak Sayıştay Birleşik Veri Aktarım Sistemi’nin (BVAS) yer aldığı https://bvas.sayistay.gov.tr/ adresinde yayımlanmaktadır.