2019 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi ile Diğer Sayıştay Raporları TBMM'ye Sunuldu

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 22.09.2020 Salı günü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’u makamında ziyaret ederek, 2019 yılı Sayıştay denetimleri hakkında bilgi verdi ve 2019 yılı Genel Uygunluk Bildirimini sundu.

Başkan BAŞ, 2019 yılı Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte, 2019 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim etti.