Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri - 2019 Denetim Raporları

Kamu İdaresi Rapor Kamu İdaresi Tarafından Sunulan Mali Tablolar
CUMHURBAŞKANLIĞI
ANAYASA MAHKEMESİ
YARGITAY
DANIŞTAY
ADALET BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI