Sayıştay, EUROSAI Bünyesinde Plastik Atık Ortak Denetimine Katılıyor

EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubunun (WGEA) 2017-2020 WGEA Stratejik Planı kapsamında, çalışma grubu üyesi ülkelerin plastik atık yönetim sistemlerinin durumunu ortaya koymayı amaçlayan ve 12 Sayıştayın katıldığı ortak denetim çalışması başlatılmıştır.
 
Ortak denetim çalışmasına Türk Sayıştayının yanısıra Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Malta, Moldova, Makedonya, Polonya (Koordinatör), Portekiz, Romanya, Sırbistan ve Slovakya Sayıştayları katılmaktadır.