Strateji Geliştirme Başkanları İstişare Toplantıları Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ Başkanlığında Düzenlendi

Sayıştay İletişim Stratejisi kapsamında, Genel Bütçeli Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli Diğer Kamu İdareleri Strateji Geliştirme Başkanları İstişare Toplantısı 23 Aralık 2020 Çarşamba günü, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri Strateji Geliştirme Başkanları İstişare Toplantısı için ise 25 Aralık 2020 Cuma günü online yapıldı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ COVID-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle online yapılan toplantılarda “Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin Önemi” ve “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Analizi”  konularında Sayıştay mensuplarınca kamu idareleri strateji geliştirme başkanlarına bilgi verilmesinin ardından karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.