Kamuda Stratejik Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin Değerlendirmesi Analiz Çalışması Yayınlandı

Sayıştay Düzenlilik Denetimleri kapsamında uygulanan “Stratejik Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Prosedürleri”nin istatistiki analizi ve denetim sonuçlarını içeren “Kamuda Stratejik Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi” isimli analiz çalışması yayınlanmıştır.

Bu çalışmada, düzenlilik denetimi kapsamında bulunan genel bütçeli kamu idareleri, özel bütçeli idareler, mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici denetleyici kurumlar, kamu işletmeleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ve diğer kamu idareleri olmak üzere toplam 445 kurumun stratejik yönetimleri ile kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri 2019 yılı denetim sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Analiz çalışmasına ulaşmak için tıklayınız.