Görevde Yükselme Sözlü Sınavı

Başkanlık Makamının 21.05.2020 tarih ve 48716652-774.05.01-E.19011751 sayılı olurları ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 11 sayılı kararı uyarınca Görevde Yükselme Sözlü Sınavı; Yazı işleri Müdürü kadrosu için 23 Şubat 2021 tarihinde, Şef kadrosu için 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde ve Memur kadrosu için 01 Mart 2021 tarihinde ekli listelerdeki programa göre İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresindeki Sayıştay Başkanlığı hizmet binası 4. kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

Mensuplarımıza duyurulur.

1.Yazı İşleri Müdürü
2.Şef
2.Memur