Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Hk.

06-07 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Başkanlığımız 2020 Yılı Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavında başarılı olarak mülakata girmeye hak kazanan adayların, duyuru ekinde yeralan "Özgeçmiş" Formunu doldurarak bir dilekçe ekinde 13 Nisan 2021 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Mülakat tarihi ilgililere ayrıca bildirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.Ek: Özgeçmiş Formu