Sayıştay Tarafından Romanya Sayıştayı Denetçilerine Düzenlenen Bilişim Sistemleri (IT) Denetimi Eğitimi Tamamlandı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ ve Romanya Sayıştay Başkanı Mihai BUSUIOC’in katılımlarıyla, 17 Şubat 2021 tarihinde imzalanan Romanya Sayıştay’ı Bilişim Sistemleri (IT) Denetimi Kapasite Geliştirme Anlaşması’nın 1. Aşaması kapsamında Romanya Sayıştayından 23 denetçiye 22 Mart-2Nisan 2021 tarihleri arasında 2 hafta boyunca bilişim sistemleri denetimi eğitimi verildi. 

Eğitim kapsamında bilişim sistemleri denetiminin temel esasları, standart ve çerçeveleri ile temel kontrol alanları örnek olay çalışmaları ile detaylı olarak çalışıldı. 

Kapasite geliştirme faaliyetlerinin devamında, Romanya Sayıştayının denetimlerde kullanacağı kontrol listelerinin hazırlanması ve IT denetimi raporlama formatının gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. Anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetler 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacaktır.