53. EUROSAI Yönetim Kurulu Sona Erdi

53. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu üyesi olan Sayıştay Başkanlarının (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Letonya, Moldova, Hollanda, Polonya, İspanya ve Türkiye) katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Türk Sayıştayı ve EUROSAI Başkanı olan Sayın Seyit Ahmet BAŞ'ın başkanlık ettiği toplantıya gündemin onaylanmasıyla başlanmıştır.

Toplantının ilk kısmında EUROSAI Sekretaryası tarafından 2017-2021 EUROSAI Faaliyet Raporu sunulmuştur. Raporun ardından Sayın Seyit Ahmet BAŞ tarafından Sayıştay Başkanlığı döneminde öne çıkan faaliyetlerin özetlendiği EUROSAI 2017-2021 Başkanlık Programına İlişkin Uygulama Raporu sunulmuştur.

Toplantının ikinci kısmında ise Stratejik Amaçlar 1&2’ye ilişkin ilerleme raporları ve Yönetişim Portföyleri görüşülmüş ve Sayıştay Genel Yönetişim ve Kültür Portföyüne ilişkin rapor hakkındaki gündem maddesi kapsamında Genel Prosedürler ve Finansal Kurallar gibi bazı stratejik belgelerin güncellemeleri onaylanmıştır. Yine bu kısımda Yönetim Kurulu tarafından Çalışma Grupları ve Görev Güçlerinin faaliyet raporları ele alınmıştır.

Üçüncü, dördüncü ve nihai kısımlarda ise EUROSAI'nin mali konuları, INTOSAI ile ilişkiler ve bir sonraki Kongreye ev sahipliği yapma adaylığı ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi EUROSAI Kongresiyle ilgili konular ele alınmıştır.
Toplantı, Yönetim Kurulundan ayrılan üyelerin veda konuşmalarıyla sona ermiştir.