Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
 

Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu
Bilişim Personeli Pozisyonu Alınacak Personel Sayısı
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 2
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı 1
Kıdemli Sistem Uzmanı 1
İş Zekâsı Uzmanı 2
Ağ Uzmanı 1
Toplam 7İlgili ilan metni ve başvuru formu ekte olup, başvurular 19.04.2021 tarihinde başlayacak olup 03.05.2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
 

İlgililere önemle duyurulur.


 

Ek:
1 - İlan Metni (1 sayfa)
2 - Başvuru Formu (1 sayfa)