54. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı Online Olarak Gerçekleştirildi

XI EUROSAI Kongresi'nin 14 Nisan 2021'de online olarak başarıyla düzenlenmesinin ardından 54. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kongre'de seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla 15 Nisan 2021'de gerçekleştirildi. 54. Yönetim Kuruluna; Çek Cumhuriyeti, İsrail, Letonya, Litvanya, Polonya, İspanya, Türkiye ve İngiltere Sayıştaylarının Başkanları katıldı.

Çek Cumhuriyeti Sayıştayı ve EUROSAI Başkanı Sayın Miloslav Kala'nın başkanlık ettiği toplantı, gündemin onaylanması ile başlayıp ilk Başkan Yardımcısının takdimi ve ikinci Başkan Yardımcısının seçimi ile devam etti.

EUROSAI Stratejik Planı kapsamında, Yönetim Kurulu portfolyolarının tanımlanması ve üyeler arasında paylaştırılması, Yönetim Kurulu içinde yer almayan stratejik amaç ortaklarının atanması ve Koordinasyon Ekibinin yapısı hakkında görüşmeler yapıldı. Türk Sayıştayının, mesleki işbirliği konusundaki Stratejik Amaç 1 (SG1) çalışmaları içerisinde liderlik yapmasına karar verildi. EUROSAI Stratejik Planı 2017-2024'ün etkin bir şekilde uygulanması için, Operasyonel Planın güncellenmesi ile ilgili konular da tartışılarak EUROSAI Stratejik Planı 2024-2030'un taslağının hazırlanması için proje gurubu kurulmasına karar verilmiştir. Türk Sayıştayı, ilgili proje grubuna katılarak çalışmalara destek vereceğini bildirdi.

İlerleyen gündem maddelerinde sırayla; Çek Cumhuriyeti Sayıştayının Başkanlık Programının ve XII EUROSAI Kongresine ilişkin bilginin sunumu gerçekleştirildi, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının yeri ve tarihi belirlendi.

Toplantı Sayın Miloslav Kala'nın kapanış konuşması ile sona erdi.