Sürekli İşçi Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır. 

İlgili ilan metni ekte yer almakta olup, başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır. 

İlgililere önemle duyurulur.Ek: Sürekli İşçi Alımı İlan Metni