Duyurular

Sayıştay Dergisi’nin 119. Sayısı Yayımlandı - 17.2.2021

Sayıştay Dergisi’nin 119. Sayısına şu linkten ulaşabilirsiniz:  https://dergi.sayistay.gov.tr/?id=13132


Görevde Yükselme Sözlü Sınavı - 16.2.2021

Başkanlık Makamının 21.05.2020 tarih ve 48716652-774.05.01-E.19011751 sayılı olurları ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 11 sayılı kararı uyarınca Görevde Yükselme Sözlü Sınavı; Yazı işleri Müdürü kadrosu için 23 Şubat 2021 tarihinde,


Sayıştay Tarafından Belediye Personeline Verilen Eğitimlerin İlk Dönemi Tamamlandı - 11.2.2021

Sayıştay ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında 26.10.2020 tarihinde ortak eğitim programları düzenlenmesine ilişkin imzalanan protokol kapsamında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayıştay Kanunu, İhale Mevzuatı ve Belediye Muhasebesi konularında verilen eğitimlerin


Kamuda Stratejik Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin Değerlendirmesi Analiz Çalışması Yayınlandı - 31.1.2021

Sayıştay Düzenlilik Denetimleri kapsamında uygulanan “Stratejik Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Prosedürleri”nin istatistiki analizi ve denetim sonuçlarını içeren “Kamuda Stratejik Yönetim, Kurumsal Risk


Sayıştay 2021 Yılı Performans Programı Yayınlandı - 29.1.2021

Sayıştay 2021 Yılı Performans Programı yayınlandı. İlgili programa ulaşmak için tıklayınız.


Sözleşmeli Personel Alımı (Düzeltme) - 19.1.2021

Başkanlığımızın 19.01.2021 tarihli Sözleşmeli Personel Alım duyurusu ve eki ilan metninde yer alan tabloda, Öğretmen (Okul Öncesi) pozisyonu için aranan nitelikler aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.   Öğretmen     (Okul


Sözleşmeli Personel Alımı - 19.1.2021

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına


Belediye Eğitimleri Videoları Yayınlanmaya Başladı - 8.1.2021

Sayıştay Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında ortak eğitim programları düzenlenmesine ilişkin imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Sayıştay mensuplarınca çeşitli konularda belediye çalışanlarına yönelik eğitimler başlamıştır. Söz konusu eğitimlere


Mahalli İdarelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporları Yayınlandı - 19.12.2020

Mahalli İdarelerin 2019 Hesap Dönemine ilişkin olarak 149 adet belediye ve bağlı idare, 8 adet il özel idaresi ve 25 adet mahalli idare şirketi ve birliği olmak üzere toplam 182 adet Sayıştay denetim raporu meclislerinde görüşülmek üzere 15/12/2020 tarihinde ilgili


Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı Sonuç Duyurusu - 1.12.2020

01 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Başkanlığımız Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavında; Eleme Sınavı sonucunda başarı sırasına göre Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan 225 adayın listesi ekte olup, adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM web sitesinden öğrenebileceklerdir. İlgililere


Sayfa 2 / 21