Karar Tarihi 22.12.2011
Karar No 5337“TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri” başlıklı performans denetimi raporu hk.