Karar Tarihi 22.12.2011
Karar No 5337Kafkas Üniversitesi Araştırma Görevlisi iken 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere yurt dışına gönderilen, ancak mecburi hizmetine tekabül eden borcunu yerine getirmeden istifa eden Ali Güneş’in Karabük Üniversitesinde görev yapması nedeniyle Kafkas Üniversitesine karşı olan mecburi hizmetine tekabül eden borcunun Karabük Üniversitesine devri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (d) fıkrası uyarınca görüş istenilmesi hk.