Karar Tarihi 12.1.2012
Karar No 5340Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kliniğinde tedavi gören bir hastanın tedavi gideri nedeni ile oluşan borcun tahsili için açılan icra takibi sırasında, borçlunun ödeme gücünün bulunmadığının anlaşılması nedeniyle, söz konusu icra takibinden vazgeçilmesi hususunda 2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (d) fıkrası uyarınca verilen görüş hk.