Karar Tarihi 12.1.2012
Karar No 5340Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören on ayrı hastanın tedavi giderleri karşılığı alacakları için, İcra Müdürlüğünce Borç Ödemeden Aciz Belgesi düzenlenmesi üzerine, bu konudaki Üniversite alacaklarının takibinden vazgeçilmesi hususunda 2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (d) fıkrası uyarınca verilen görüş hk.