Karar Tarihi 29.3.2012
Karar No 5343Sayıştay üye seçimi hakkında alınan ilke kararı.