Karar Tarihi 2.4.2012
Karar No 5344 / 1Boş bulunan üyelikler için yapılacak seçimlere katılmak üzere başvuranların niteliklerinin tespiti hk.