Karar Tarihi 28.3.2013
Karar No 5360Adli tatil müessesesinin aynen veya değişiklik yapılarak muhafazası ya da tamamen kaldırılarak, müesseseye bağlı düzenlemelerin de buna uygun olarak değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanlığınca Sayıştay görüşünün istenilmesi hk.